Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
 
شنبه
۱۳۹۹
بهمن
۴
 

شرکت تضامنی انصاری و شرکاء دارای مجوز صرافی نوع دو از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه خرید و فروش ارز،نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی و کلیه عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج ازکشورفعالیت می نماید.

شرایط:

1-طبق قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احراز هویت مشتری/متقاضی توسط این شرکت الزامی می باشد.

2-ارسال درخواست یا واریز وجه به حسابهای این شرکت بدون هماهنگی قبلی هیچگونه تعهدی برای این شرکت ایجاد نمی کند.این شرکت ملزم به انجام سفارش مشتری/متقاضی در صورت تسویه کامل آنهم پس از توافق و انجام قطعی معامله می باشد.

3-مشتری/متقاضی ملزم به تکمیل فرم درخواست حواله به صورت کامل،خوانا ولاتین می باشد.ومسئولیت بروز هرگونه اشکال از جمله برگشت،تاخیر،بلوکه ارز،.....که بر اساس درج اطلاعات ناقص و یا نادرست در فرم حواله یا نقض قوانین کشوری و بین المللی ایجاد گردد بر عهده مشتری /متقاضی می باشد.و این شرکت هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد.

4-حواله های ارزی صادره بصورت ناخالص بوده و این شرکت در خصوص کارمزد بانک مقصد مسئولیتی ندارد.

5-مشتری/متقاضی تعهد می نماید که در صورتی که حواله های ارزی درخواستی توسط ایشان با قوانین کشوری و بین المللی تعارض پیدا نمود کلیه مسئولیتهای مترتبه را بپذیرد.

6-در صورت تاخیر واریز وجه به حساب ذینفع پس از هفت روز کاری ،مشتری/متقاضی موظف است موضوع را به این صرافی به شکل مکتوب اعلام نماید و کارمزد پیگیری را پرداخت نماید.ضمن آنکه این شرکت فقط تاییدیه های بانک کارگزار و نمایندگان خود را می پذیرد ومشتری/متقاضی باید برای اثبات ادعای خود مستندات لازم را ارائه نماید.

7-در صورت برگشت وجه حواله به هردلیل ازجمله نواقص اطلاعات حساب گیرنده و یا نقض قوانین بین المللی و قوانین تحریم بانکی ایرانیان (با اعلام قبلی شرکت)ضمن آنکه ظرف مدت 24ساغت باید از سوی مشتری/متقاضی  تعیین تکلیف گردد،تسویه حساب و یا انجام حواله جدید از محل حواله برگشتی آنهم به اندازه خالص برگشتی با کسر کارمزدهای مربوطه امکانپذیر میباشد و در صورتی که حواله مربوطه  پس از برگشت به پول ملی تبدیل گردد،نوسان نرخ  از سوی مشتری/متقاضی قابل قبول است.

 
آخرین اخبار بانک مرکزی
 9 مهمان حاضر

Design By : AfrAkiA Design & Picture Center