Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
صفحه اصلی سرمایه گذاری و همکاری
 
شنبه
۱۳۹۹
بهمن
۴
 

شرکت تضامنی انصاری و شرکاء دارای مجوز صرافی نوع دو از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه خرید و فروش ارز،نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی و کلیه عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج ازکشورفعالیت می نماید.

این شرکت شرایطی را فراهم آورده است که در صورت تمایل ،سرمایه گذاران بتوانند در امر خرید وفروش ارز و اخذ حوالجات مشتریان مختلف اقدام نمایند.در صورت تمایل می توانید از طریق تلفن یا پست الکترونیک تماس حاصل نمایید.

 
آخرین اخبار بانک مرکزی
 13 مهمان حاضر

Design By : AfrAkiA Design & Picture Center